1.       (Äriseadustik) 15 1995

2.      (Tulundusühistuseadus) 19 2001