CD- ( CD).

 

 

TSD

 

1.       , , , , (Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad) 60 29 2010

 

 

, TSD

 

2.      (Maksukorralduse seadus) 20 2002

3.      (Tulumaksuseadus) 29 1999

4.      (Sotsiaalmaksuseadus) 13 2000

5.       (Töötuskindlustuse seadus) 13 2001

6.      (Kogumispensionide seadus) 14 2004

 

 

, TSD

 

7.       , (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) 164 14 2006

8.      , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha ala-mmäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

9.      (Erisoodustuse hinna määramise kord) 2 13 2011

10.   , (Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid) 53 10 2006

11.    (Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks) 120 18 2004

12.   , (Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks) 55 18 2014