1.       (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 27 2002

2.      (Võlaõigusseadus) 26 2001

3.      (Rahvusvahelise eraõiguse seadus) 27 2002

4.      (Asjaõigusseadus) 9 1993

5.       (Perekonnaseadus) 18 2009

6.      (Pärimisseadus) 17 2008