1.       (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 27 2002

2.      (Mittetulundusühingute seadus) 6 1996

3.       (Korteriomandi- ja korteriühistuseadus) 19 2014

4.      (Elamuseadus) 23 1992

5.       (Eluruumide erastamise seadus) 6 1993

6.      (Asjaõigusseadus) 9 1993

7.      (Töölepingu seadus) 17 2008

8.   (Võlaõigusseadus) 26 2001 ( 35. 36. )

 

 

1.       (Maksukorralduse seadus) 20 2002

2.      (Tulumaksuseadus) 29 1999

3.      (Käibemaksuseadus) 10 2003

4.      (Sotsiaalmaksuseadus) 13 2000

5.       , (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) 164 14 2006

6.      , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha ala-mmäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

7.       (Erisoodustuse hinna määramise kord) 2 13 2011

 

 

1.       (Raamatupidamise seadus) 20 2002

2.      RTJ 14. ( 2018) (RTJ 14. Mittetulundusühingud ja sihtasutused (Muudetud 2018))

 

, , ,

 

1.      () ( )

2.      ( )

3.      ( )

4.       (Avansiaruanne)

5.     

6.      

7.      , , ,

8.     

9.   (Cash Receipt)

10.    (Kassa sissetulekuorder)

11.   (Kassa väljaminekuorder)

12.   (Kviitung)

13.   (Töölähetuse aruanne)

14.   

15.   ( )

16.   

17.   (Saldo teatis) (Saldo kinnitus)

18.  

19. 

20.   : ( )

21.  ( )

22.  ( )

23.  ( ) ( )

24.  

25.  ( )

26.  

27. 

28. 

29.  ( )

30.   ( )

31.  ( )

32.  ( )

33.  ( )

34.   (Kokkuostu akt)

35.  (Vahendite likvideerimise akt)

36.   (Volitus)

37.  (Volikiri sõiduki kasutamiseks)

38.