CD- ( CD).

 

 

1.       (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 27 2002

2.      (Võlaõigusseadus) 26 2001

3.      (Liiklusseadus) p 17 2010

4.      (Töölepingu seadus) 17 2008

5.       , (Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele) 42 13.06.2011 ()

 

 

1.       (Maksukorralduse seadus) 20 2002

2.      (Tulumaksuseadus) 29 1999

3.      (Käibemaksuseadus) 10 2003

4.      (Sotsiaalmaksuseadus) 13 2000

5.       , , 94- 8 2000

6.      , (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) 164 14 2006

7.       , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha ala-mmäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

8.      (Erisoodustuse hinna määramise kord) 2 13 2011

 

 

1.       (Raamatupidamise seadus) 20 2002

2.      RTJ 1. ( 2011) RTJ 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED (Muudetud 2011)

3.      RTJ 2. ( 2011) RTJ 2. Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (Muudetud 2011)

4.      RTJ 5. ( 2011) RTJ 5. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (Muudetud 2011)

5.       RTJ 8. , ( 2011) RTJ 8. ERALDISED, TINGIMUSED JA TINGIMUSLIKUD VARAD (Muudetud 2011)

6.      RTJ 9. ( 2011) RTJ 9. RENDIARVESTUS (Muudetud 2011)

7.       RTJ 15. , ( 2011) RTJ 15. LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON (Muudetud 2011)

8.      , (Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine) 53 8 2011

 

, , , ,

 

1.       (Avansiaruanne)

2.     

3.     

4.      , , ,

5.       ( )

6.      ( )

7.      

8.      ,

9.      ( )

10.  

11.    (Töölähetuse aruanne)

12.  

13.   : 01.09.2014 ( )

14.   : 01.09.2014 ( )

15.    ( )

16.   ( )

17.   

18.  

19.   ( )

20.  ( )

21.  

22.  (Kokkuostu akt)

23.  (Vahendite likvideerimise akt)

24.  (Volitus)

25.   (Volikiri sõiduki kasutamiseks)

26. 

27.   ( 01.09.2014 )

 

,

 

1.       01.12.2014

2.      01.12.2014

3.      (Exel)

4.      , (0,2 ) (Exel)

5.       , (0,3 ) (Exel)

6.      : 01.01.2011 01.12.2014

7.       : 01.12.2014