CD- ( CD).

 

1. 2006/112/ 28 2006

2. (Käibemaksuseadus) 10 2003

3. (Käibedeklaratsiooni vorm) 17 10 2014 ( 1 2014 )

4. (Käibedeklaratsiooni vorm) 67 7 2004 ( 1 2014 )

5. , , , , , (Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused) 109 16 2004

6. , , (Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused) 214 11 2004

7. , , (Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord) 38 30 2004

8. , (Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord) 39 30 2004

9. , , , , , , , 2 4, , , 2-5 4 3 , (Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või Käibemaksuseaduse 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning Käibemaksuseaduse 3 lõike 4 punktides 25 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord) 40 30 2004

10. Š (Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord) 41 30 2004

11. , (Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsioonis esitatavate andmete loetelu) 65 7 2004

12. , , , (Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord) 66 7 2004

13. , (Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord) 70 7 2004

14. (Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord) 75 7 2004

15. , (Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm) 76 7 2004

16. , (Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm) 77 7 2004

17. , , , , (Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord) 88 27 2005

18. , (Keskmist marginaali kasutava maksukohustuslase poolt reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimise kord) 92 28 2005

19. , , (Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim) 33 26 2004

20. , , , , 9% (Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid) 63 4 2006

21. , , , (Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord) 66 18 2009

22. , , , , (Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord) 67 18 2009

23. , (Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord) 69 28 2009