1.       (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 27 2002

2.      (Mittetulundusühingute seadus) 6 1996

3.      , (Sihtasutuste seadus) p 15 1995

4.      (Erakonnaseadus) 11 1994

5.       (Loovisikute ja loomeliitude seadus) 18 2004

6.      (Korteriühistuseadus) 27 1995 ( 01.01.2018 )

7.       (Kirikute ja koguduste seadus) 12 2002

8.      (Töölepingu seadus) 17 2008

9.      (Võlaõigusseadus) 26 2001

 

 

 

1.       (Maksukorralduse seadus) 20 2002

2.      (Tulumaksuseadus) 29 1999

3.      (Käibemaksuseadus) 10 2003

4.      (Sotsiaalmaksuseadus) 13 2000

5.       , , , , , , , , Ũ , (Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord) 279 22 2006

6.      , , (Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri) 94- 8 2000

7.       , (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) 164 14 2006

8.      , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha ala-mmäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

9.      (Erisoodustuse hinna määramise kord) 2 13 2011

 

 

 

1.       (Raamatupidamise seadus) 20 2002

2.      RTJ 1. ( 2016) RTJ 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED (Muudetud 2016)

3.      RTJ 2. ( 2016) RTJ 2. Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (Muudetud 2016)

4.      RTJ 13. ( 2016) RTJ 13. Likvideerimis- ja lõpparuanded (Muudetud 2016)

5.       RTJ 14. ( 2016) (RTJ 14. Mittetulundusühingud ja sihtasutused (Muudetud 2016))

6.      RTJ 17. ( 2011) RTJ 17. Teenuste kontsessioonikokkulepped (Muudetud 2011)

7.       , (Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine) 53 8 2011

 

, , ,

 

1.       (Asjaajamiskorra ühtsed alused) 80 26 2001

2.      ( )

3.      (Avansiaruanne)

4.     

5.      

6.      , , ,

7.      

8.      (Cash Receipt)

9.      (Kassa sissetulekuorder)

10.   (Kassa väljaminekuorder)

11.    (Kviitung)

12.   (Töölähetuse aruanne)

13.  

14.   ( )

15.   

16.   (Saldo teatis) (Saldo kinnitus)

17.   

18.  

19.   : ( )

20.  ( )

21.   ( )

22.  ( ) ( )

23. 

24.  ( )

25.  

26. 

27.  

28.  ( )

29.  ( )

30.  ( )

31.   ( )

32.  ( )

33. 

34.  (Kokkuostu akt)

35.   (Vahendite likvideerimise akt)

36.  (Volitus)

37.   (Volikiri sõiduki kasutamiseks)

38.