1.       (Karistusseadustik) 6 2001

2.      - (Kriminaalmenetluse seadustik) 12 2003

3.      - (Väärteomenetluse seadustik) 22 2002

 

,

 

1.       (Tolliseadus) 13 2004 ( , 9. )

2.      Ƞ (Maksukorralduse seadus) 20 2002 ( , 15. )

3.      (Kaubandustegevuse seadus) 11 2004 ( , 7. )

4.      (Ehitusseadus) 15 2002 ( , 8. )

5.      (Liiklusseadus) 14 2000 , ( , 14.1. )

6.      (Majandustegevuse registri seadus) 11 2004 , ( , 4. )

7.      (Kaevandamisseadus) 29 2003 , ( , 8. )

8.      (Masina ohutuse seadus) 13 2002 , ( , 10. )

9.      (Pakendiseadus) 21 2004 , ( , 8. )

10.   (Maapõueseadus) 23 2004 , ( , 8. )