Sky Laser Online
Firmast  ·  Avaleht  ·  Üritused  ·  IAB  ·  Lingid  ·  Kontakt  ·  Õppekorraldus  

Eesti keeles   Vene keeles
 Leht pealeheks
 Lisa lemmikutesse (favorites)
 
  IAB
  IAB
· Mis on IAB?
· Õppimine IAB programmi järgi
· IAB koduleht
· IAB Venemaal
  IAS-IFRS
· Standartide loetelu vene keeles
· Standardid IAS inglise keeles
· IAS-IFRS standardid eesti keeles
IE 6.0 - Soovitav version Internet Explorer

Sky Laser Advertising Group Õppekorraldus    Õppekorraldus
Osaühing Sky Laser Advertising Group on 2000.a. asutatud täienduskoolitusasutus, mis pakub oma klientidele professionaalset ja kaasaegset täiend- ja ümberõpet ning annab konsultatsioone raamatupidajatele ja fmantsjuhtidele majandusarvestuse valdkonnas.

    Õppekorralduse alused
Õppetöö toimub õppekavade alusel, mis olenevalt käsitletavast teemast on erineva pikkusega ja on jagatud õppepäevadeks. Ühe õppepäeva pikkuseks on 4-8 akadeemilist tundi. Õppetöö toimub Osaühing Sky Laser Advertising Group kaasaegse konverentsitehnikaga sisustatud õpperuumides, aadressil Toompuiestee 17A Tallinn 10137, nii päevases kui ka õhtuses vormis.
Õppetöös osalejatele jagatakse õppematerjale, mis jäävad kursuse lõppedes osalejatele ja sisalduvad kursuse maksumuses. Loengute vaheagadel toimuvad kohvipausid.

    Koolituse vastuvõtmise ja lõpetamise kord
1. Õpilane võetakse vastu pärast sooviavaldust kesk- või kõrghariduse baasil ja pärast õppemaksu tasumist.
2. Koolitus loetakse lõpetanuks pärast vastava õppekava täitmist.
3. Õppekava täitmisel väljastatakse igale täienduskoolituses osalenule tunnistus või tõend. Tõend väljastatakse täienduskoolituse läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus ei hinnata õpiväljundite saavutamist.

    Väljaarvamise kord
Koolituselt väljaarvamine toimub osavõtja soovil ja sellest tuleb teatada kirjalikult.

    Õppetasu
Koolitusest loobumise või koolituse katkestamise korral tagastatakse osavõtjale makstud õppetasu, millest on kinni peetud osaletud loengute maksumus ja 10% kursuse maksumusest Osaühing Sky Laser Advertising Group poolt tehtud kulutuste katmiseks (registreerimiskulud, jaotusmaterjalide ettevalmistamine, materjalikulu jms.)

    Koolituse kvaliteedi tagamise alused
Osaühing Sky Laser Advertising Group on välja töötanud kvaliteedi kontrollsüsteemi, mille abil teostatakse analüüsi toimunud õppetöö kohta tagasiside ankeetide põhjal. Ankeedi täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

    Õpperuumid
Osaühing Sky Laser Advertising Group tegutseb südalinnas, aadressil Toompuiestee 17A Tallinn 10137. Meie kasutada on moodsa tehnikaga sisustatud õppeklassid ning kaasaegne õppe- ja konverentsitehnika.
  • DATA-projektor
  • grafoprojektor
  • arvutid, magnetofon
  • paljundustehnika, esitlus- ja pabertahvlid
Vajadusel teeme teie koolituse tarbeks paljundustöid.


    Juhtivate õppejõudude CVd

Robert Hirvi

Ester Vahtre

Aleksandr Datsenko

Eduard Gams

  Üritused
· Õppekorraldus
· Seminarid
· Kursused
  Kontakt
· Kontakt andmed
  Muu
· Raamatute tellimine
· Lingid
  Meie väljaanded

  Meie E-kogumikud


Copyright 2002@Sky Laser Advertising Group