Sky Laser Online
Firmast  ·  Avaleht  ·  ritused  ·  IAB  ·  Lingid  ·  Kontakt  ·  ppekorraldus  

Eesti keeles   Vene keeles
 Leht pealeheks
 Lisa lemmikutesse (favorites)
 
  IAB
  IAB
· Mis on IAB?
· ppimine IAB programmi järgi
· IAB koduleht
· IAB Venemaal
  IAS-IFRS
· Standartide loetelu vene keeles
· Standardid IAS inglise keeles
· IAS-IFRS standardid eesti keeles
IE 6.0 - Soovitav version Internet Explorer

Sky Laser Advertising Group Kursused

RAHVUSLIK RAAMATUPIDAMISE ATESTEERIMINE. ETTEVALMISTAMISE KURSUS PROFESSIONAALSE RAAMATUPIDAMISE EKSAMI SOORITAMISEKS – TASE 5 (RAAMATUPIDAJA)

    Kutsetunnistuse omajaid tuleb iga aastaga üha juurde ning järk-järgult muutub olulisemaks ka eristumine erinevate kutsetasemete vahel. Kutsetasemed on täna seotud Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga, mis on väga oluline, andes võimaluse konkureerida ka Euroopa tööturul.
    Raamatupidaja kutsetunnistuse olemasolu annab ettevõtte juhtkonnale enesekindlust ja teadlikkust, et et raamatupidamise valdkond on ettevõttes korrektselt korraldatud vastavalt kehtivatele nõuetele.
    Kutsetunnistuse olemasolu muutub järjest olulisemaks raamatupidamisteenuseid osutavates ettevõtetes töötavatel raamatupidajatel. Samuti tunnevad raamatupidamisteenuse tarbijad huvi teenuse osutaja kutsetunnistuste olemasolu kohta.
    Järjest rohkem märkavad tööandjad CV-des kutsetunnistuse olemasolu ja oskavad seda vääriliselt hinnata
.

    Kursuse kestus 40 akadeemilist tundi.


    Kursuse programm:


Jagu I. Finantsraamatupidamine     12 tundi
Raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid
Raamatupidaja kutse-eetika
Finantsarvestuse korraldus, raamatupidamise sise-eeskirjad
Raamatupidamise põhimõtted ja -printsiibid ning nende rakendamine
Majandustehingute mõju bilansikirjetele
Majandusaasta aruanne, selle struktuur ja sisu
Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded
Juhtkonnapoolsed raamatupidamislikud hinnangud
Käibevarade liigid: arvestus, hinnang
Põhivarade liigid: arvestus, hinnang
Lühiajaliste ja pikaajaliste kohustiste arvestus
Omakapitali arvestus aktsiaseltsis ja osaühingus
Palgaarvestus
Rahavoogude aruanne
Dokumendikäibe korraldamine ettevõttes

    Loengute graafik:
September 14, 21 (10.00-15.30)

    Lektor: TTÜ Majandusteaduskonna lektor, vandeaudiitor pr. Ester Vahtre.

    Toimumiskoht: Tallinn, Toompuiestee 17 A, (2. korrus).


Jagu II. Maksuarvestus     10 tundi
Eesti Vabariigi maksusüsteem: Maksukorralduse seadus ja teised seadused ja määrused
Otsesed ja kaudsed maksud, omandimaksud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse
Pensionisüsteem, sellega seotud maksud
Üksikisiku maksustamine ja ettevõtte tulumaks
Käibemaks, selle arvestus
Maksude deklareerimine

    Loengute graafik:
Oktoober 5, 27 (10.00-14.00)

    Lektor: TTÜ Majandusteaduskonna lektor, vandeaudiitor pr. Ester Vahtre.

    Toimumiskoht: Tallinn, Toompuiestee 17 A, (2. korrus).


Jagu III. Juhtimisarvestus ja finantsanalüüs     18 tundi
Kulude liigitamine
Kuluarvestussüsteemi loomine ettevõttes
Juhtimisotsused ja nendega seotud arvutused
Kulud-maht-kasum analüüs
Eelarvestamise alused
Enamkasutatavad finantsanalüüsi metoodikad ja võtted
Likviidsusanalüüs
Puhaskäibekapital ja selle analüüs
Kapitali struktuuri analüüs
Tasuvuse ja rentaabluse analüüs

    Loengute graafik:
November 2, 6, 10 (10.00-15.30)

    Lektor: TTÜ Majandusteaduskonna lektor, vandeaudiitor pr. Ester Vahtre.

    Toimumiskoht: Tallinn, Toompuiestee 17 A, (2. korrus).

    Algus: 14. september 2017. a, 10.00-15.30.


    Kursuse maksumus: 540 eurot + käibemaks. On võimalik maksta osamaksetena.    NB! SKY LASER ADVERTISING GROUP on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Registreeruda ja saada täiendavat informatsiooni saab meie telefonidel: 6207546, 6207542, 6207548, 6207560, 52 58512 või kirjutades e-postile info@skylaser.ee. Projektijuht: Margarita Aleksejeva, 5281293, e-post: margarita@eek.ee.


  ritused
· ppekorraldus
· Seminarid
· Kursused
  Kontakt
· Kontakt andmed
  Muu
· Raamatute tellimine
· Lingid
  Meie vljaanded

  Meie E-kogumikud


Copyright 2002@Sky Laser Advertising Group